Join Our Mailing List
Stay up-to-date on
our course offerings

Dopis účastníkům mistrovského kurzu v Praze

Sdílejte prosím tento dopis pražské třídě se všemi studenty, které znáte.
                Děkuji, Charles Ridley 

pastedGraphic.png

Oslavte se mnou 50 let studia, praxe a výuky krania
1973–2023

Stillness Touch v češtině (2023)

Novinka! Facebook

Předem děkujeme za sdílení

pastedGraphic.png

Zde je e-mailová adresa, na kterou můžete v případě dotazů k organizaci napsat v češtině nebo angličtině:  charlesridleycz@gmail.com

                          pastedGraphic_1.png

Vážení účastníci mistrovských kurzů 2022 v Praze, děkuji za možnost setkat se s vámi a děkuji Renatě, která pro nás krásně překládala, takže 80 duší společně vytvořilo silné skupinové pole.

Vaše nadšení pro mistrovské kurzy mě inspirovalo k tomu, abych Renatu požádal o překlad knihy Dotek ticha a klidu, a ona souhlasila! Doufejme, že bude vydána do června 2023.

Kniha Dotek ticha a klidu navazuje na 9. kapitolu knihy Ticho a klid a představuje sestupnou Cestu za Grálem, sloužící ke vtělení Lásky. Jedná se o sestupné praxe k posílení vaší vůle přijmout výzvy naší apokalyptické doby. Díky objevování pulzace Čirého dechu Lásky můžeme podporovat další Duše, které si zvolí Cestu za Grálem, aby se setkávaly s neochvějnou přítomností.

8.-11. června 2023 nabízím svůj stěžejní kurz v Praze a zvu vás, abyste se k nám připojili.

Máte-li zájem o další informace, klikněte níže: 
www.dynamicstillness.com/grail-journey-in-prague

Nejdůležitější mistrovský kurz - 0tevřeno pro všechny zájemce

Nyní se s vámi dělím o to, jak se mé učení posunulo od vzestupného k sestupnému směru rozvoje vědomí. 

Před 25 lety Praxe ticha a klidu přenesly vědomí na vzestupnou dráhu, aby v Dynamickém klidu realizovalo JÁ JSEM. Nyní mé Praktiky ticha a klidu provázejí vědomí po sestupné dráze dovnitř buněk těla. 

Dotek ticha a klidu NENÍ biodynamický přístup ke kraniu: je to Cesta za Grálem do nitra těla, kde se Duše znovu spojuje s Božskou ženskou Láskou, která tělo vytváří. 

Dotek ticha a klidu oživuje starodávnou praxi zvanou „přikládání rukou“. Než nad léčitelským uměním převzala vládu medicína, kněžka a kněz vykonávali Umění posvátného doteku sloužící k opětovnému spojení těla s Duchem svatým.

Vzestup vědomí

Místem na těle, kudy se životní síla vlévá do střední linie, je sinoatriální (SA) uzel. Tento bod neboli fulkrum vyzařuje do střední linie Dech života, který pak v podobě životní síly vyzařuje do celého fyzického těla. Pole SA uzlu představuje moudrost těla, která Dech života rozvádí po celém těle. Jedná se o vzestupný proud, který rozšiřuje vědomí, aby ho osvobodil od kontroly ega a nervového systému – vytváří neutrální stav. 

Sestup vědomí

Jakmile v dynamickém klidu realizujeme JÁ JSEM, POKUD se rozhodneme sestoupit do buněk těla (a to je volba, kterou máme), pak do našich buněk imploduje nekonečné vědomí. Tato imploze vědomí do buněk je fulkrem, díky němuž se Čiré vědomí spojí našich buňkách s Čirým dechem lásky! To je vtělení a od této chvíle vyzařuje SA uzel Čirý dech Lásky, který nás provází na naší celoživotní Cestě za Grálem, abychom vtělili Lásku, která je silnější než smrt.

Biodynamická kraniální osteopatie byla velkolepým darem na rozloučenou, který dal dr. Sutherland světu. On a jeho žena Adah zvěčnili podstatu biodynamické praxe v nápisu, který nechali vyrýt na své náhrobky: „BUĎ TICHÝ A VĚZ: JÁ JSEM“.

Vývoj biodynamického daru Dr. Sutherlanda

Před 125 lety dr. Sutherlanda jako blesk zasáhl impulz pro jeho celoživotní práci – informace, že spánkové kosti se pohybují jako žábry ryby: „Zkosené jako žábry ryby, což ukazuje na respirační pohyby kloubního mechanismu.“ Z jeho podnětu se zrodilo biomechanické kranio, které vedlo k funkčnímu kraniu, jež se později vyvinulo v biodynamickou kraniální praxi založenou na nekonání. Od vzniku biodynamického krania již uplynulo 75 let a tento typ krania nyní v apokalyptické době, jíž čelíme, dospěl ke svému přirozenému konci. 

Biodynamická praxe otevírá nový prostor pro to, co „zatím“ nevzniklo: vtělení Lásky. 

Vždy budu ctít práci doktora Sutherlanda a zavazuji se, že budu i nadále napomáhat jejímu vývoji, který začal u JSEM TICHÝ A VÍM, ŽE JÁ JSEM a vyvinul se v JSEM TICHÝ A VÍM, ŽE JÁ JSEM LÁSKA.

Nevědomky používáme spoustu způsobů, jak se vyhnout kontaktu s potencí.

Zde je to, co jsem vypozoroval na našich mistrovských kurzech v Praze v roce 2022:

1) Dynamika kultu guru-žák 

2) Unwinding (vybíjení) během sezení 
(Ticho a klid, str. 206)

pastedGraphic_1.png

Každý z těchto projevů je známkou slabé vůle, která se odchyluje od potence, a dokud je vaše vůle z jakéhokoli důvodu takto oslabená, Čirý dech Lásky nikdy nemůžete realizovat.

Proto se s vámi podělím o hlubší principy Doteku ticha a klidu, které posilují potenci jako protiváhu k populárním „biodynamickým“ praktikám, které potenci znečišťují a oslabují.

Přihlaste se do mého českého e-mailového seznamu, pošlu vám zdarma elektronickou knihu Cvičení Klidu pro posílení vaší vůle:

Klikněte zde a získejte zdarma e-knihu Cvičení Klidu pro budování síly

S láskou vám všem,

Charles

©2023 Dynamic Stillness, all rights reserved. | Web Design by HilltopMediaDesign.com
mautic is open source marketing automation