Join Our Mailing List
Stay up-to-date on
our course offerings

Cesta za Grálem v Praze

Prosím, podělte se o tuto informaci s každým, koho znáte a kdo by se chtěl zúčastnit mých seminářů v Praze.

Děkuji, Charles Ridley


Oslavte se mnou 50 let studia, praxe a výuky Krania
1973 - 2023

Stillness Touch v češtině (2023)

Novinka! Facebook

Předem děkujeme za sdílení


Registrace

Otevřela se volná místa na červnový kurz Charlese Ridleyho Cesta za Grálem

Nově je možné platit kurzovné převodem z účtu v korunách: www.dynamicstillness.com/product/nove-je-mozne-platit-kurzovne-prevodem-z-uctu-v-korunach

Platba v jiných měnáchRegistrujte se zde


Můj dopis členům pražské třídy z roku 2022

Prosím, sdílejte tento odkaz se všemi

www.dynamicstillness.com/dopis-ucastnikum-mistrovskeho-kurzu-v-praze


Cesta za Grálem představuje jádro všeho, co z post-biodynamiky předávám

Je vstupní branou ke Vtělení – tedy k realizaci stavu Tělo je Láska.

Kurz Cesta za Grálem je určen těm, kdo si upřímně přejí realizovat Fázi završení, což obnáší důkladné zpracování všeho v nás, co brání sestoupení vědomí do buněk našeho těla, tak aby naše tělo zcela a beze zbytku splynulo s Láskou.

Abychom mohli integrovat stíny svého Zranění Grálu, musíme být ochotni a mít odvahu srdce plně se identifikovat s nejhlouběji ukrytým stínem, sídlícím v nejtemnější hlubině nevědomí, být mu přítomni a spojit se s ním.

Když v takovém nastavení spočinete, osvobodíte se od kontroly ega, které brání neomezenému rozvoji vašeho vědomí.

Vzhledem k době, ve které žijeme, je příležitost naučit se orientovat na Cestě za Grálem tím nejdůležitějším, co vám mohu nabídnout.

Prozkoumáme cestu vědomí při sestupu do buněk těla, aby tělo splynulo v jednotě s Láskou. Nejprve však projdeme skrytými stíny v nás, které brání vtělení Čirého vědomí. Dokážeme-li jim být přítomni a procítit jejich nejhlubší intenzitu, promění se v neotřesitelnou přítomnost.

S touto silou přítomnosti pak dokážeme čelit svým skrytým stínům, které pocházejí z našeho Zranění Grálu, rozpoznat je, přijmout, být s nimi, otevřít se jim a splynout s nimi.

Co je to Zranění Grálu?

Základní erotické zranění neboli Zranění Grálu je nejbolestivější událost našeho života; je to první traumatická událost, která nás v raném věku náhle oddělila od našeho Erótu, tedy pulzace lásky v těle.

Jakmile k Základnímu erotickému zranění dojde, fragmentuje naše vědomí a vytváří strukturu naší osobnosti, která se vyvíjí v já vnímající samo sebe jako oddělené (ego) a bránící se Celistvosti. Ego nám vnucuje hluboký skrytý děs, který nás odvrací od vtělení propojení Čirého Vědomí s Univerzální Láskou.

K nevědomému odvracení se od Zranění Grálu dochází proto, že ego se bojí, že budeme znovu traumatizováni a znovu pocítíme nesnesitelnou bolest našeho Základního erotického zranění. Právě tento děs ega brání vývoji vědomí.

Zranění Grálu vytváří emocemi nabité tělesné brnění, které své vzorce vysílá do celého těla. Tyto vzorce se projevují jako obranné chování, které ovládá náš Erós a brání mu volně se projevit.

Ego pak využívá Erós k tomu, aby živilo svůj narcismus prostřednictvím projekcí na ostatní, kteří se stávají objekty, jež „získáváme“ pro sobecký prospěch.

Když se v nás projevuje toto sobecké narcistické chování, znamená to, že naši vůli ovládá Zranění Grálu. Když naši vůli ovládá Zranění Grálu, nazývá se „had“, protože ego zneužívá posvátnou kundaliní, tvořivou sílu lásky sídlící ve druhé čakře, v kříži.

Otázka Grálu zní: „Komu Grál slouží?“ Hada odpovídá: „Mně.“

Had

Had zneužívá Erós k tomu, aby sloužil egu; jedná se o opak buddhistického principu „správného používání vůle“. Pokud vůli ovládá had, manipuluje s naší osobní kundaliní, šakti, neboli Erótem, aby od ostatních něco „získal“.

Had používá jemné formy ovládání, manipulaci, šarm, charisma, svádění, svůdnou řeč těla, ambivalentní mluvu, sexuální narážky, lákavého sexuální škádlení a odpírání, podvádění a různé falešné sexuální přísliby. Had současně také vytváří falešný nedualismus.

Falešný nedualismus

Jestliže had funguje na základě postoje, který je všeobecně znám jako „nedualismus“, projevuje se nedualistickou perspektivou hnutí New Age, která tvrdí „Nejsem tělo.

Nejsem myšlenky, nejsem pocity, emoce ani vjemy, ... skutečné je pouze mé vědomí – Self, pravé Já.“ Bohužel se jedná o duchovní obcházení, kvůli kterému „uvízneme v prázdnotě“, což může vést k ještě hlubšímu zranění zvanému hyperfemininní dispozice. To je předmětem mistrovského kurzu 3 s názvem Bypass.

Hyperfemininní komplex

Hyperfemininní komplex vzniká poté, co se zhroucení vůle prohloubí natolik, že uvízneme v „ženskosti, která se vymkla kontrole“. Toto vymknutí kontrole znamená, že ženský princip působí z oblasti daleko na periferii, odděleně od těla, bez ukotvení ve střední linii a zcela bez uzemnění.

V hyperfeminním komplexu se zhroutila vůle, což znamená, že nejsme schopni snášet nic nepříjemného, nedokážeme se vyrovnat s intenzitou ani čelit konfliktům. Nedokážeme dodržovat závazky, činit obtížná rozhodnutí, zaujímat stanoviska nebo realizovat, co je v životě našim cílem. Místo toho jsme zmítáni neustále se proměňujícím proudem života a vydáni napospas jeho rozmarům, neuzemnění a neukotvení ve středové linii těla.

Ať už naši vůli narcisticky zneužívá hypermaskulinita nebo falešný nedualistický bypass, který je projevem nenávisti k ženskému principu a všemu tělesnému, nebo se vůle zhroutila v důsledku hyperfemininního nastavení, je to had, který nám brání uskutečnit Celistvost. Zbavuje nás možnosti užívat si posvátného spojení těla, Čirého Vědomí a Univerzální Lásky – na které jsme získali právo už tím, že jsme se narodili.

Základní nastavení

Budeme se cvičit v tom, jak věci nechat být, nechat je takové, jaké jsou, a dovolit si s otevřeným srdcem spočinout v „nevím“, zatímco se objevuje náš stín. Když tímto způsobem plně splyneme se svým stínem a jeho projevy, včetně těch nejhlubších, nejskrytějších a nejobávanějších, tato praxe spojí naše vědomí s Láskou v našem těle.


Nejdůležitější mistrovský kurz - 0tevřeno pro všechny zájemce

Cena: 18,500 Kč
(Ekvivalent EURO/USD)

Pro pomoc s registrací napište: charlesridleycz@gmail.com

Registrační poplatek = Registrujte se zde

Třída se zaplní - Zaregistrujte se nyní
(Class will fill - Register Now)


Pozvání od Charlese

Každému z vás přeji jen to nejlepší.

Vím, jak těžké je snášet vypjatou dobu, ve které žijeme, aniž bychom propadali hrůze a ochromení.

Jediným řešením je vnitřně spočinout v klidu a oddat se posvátné pulzaci Čirého dechu Lásky.

Jakmile se Čirý dech Lásky rozlije v buňkách těla, bude přítomnost a záře našeho srdce dostatečně silná, aby unesla současné apokalyptické události.

Pokud je v každé buňce našeho těla Posvátná pulzace Lásky, která následně vyzařuje coby naše srdeční pole, nestaneme se obětí pochybností, nenávisti a strachu, jimiž bychom podlehli Šelmě.

Šelma se živí stíny Duše, aby nás odlákala od Lásky, která brání integraci našich Základních erotických zranění. 

Šelma se již inkarnovala na světovou scénu a ovládla kolektivní psychiku. 

Nenechte se mýlit, čas je TEĎ.

Připojte se k mému českému mistrovskému kurzu Cesta za Grálem 8.-11.6. června 2023. 

Cesta za Grálem vám umožní čelit apokalypse zevnitř.

Cesta ze Grálem je mým nejdůležitějším kurzem, protože vám nabízí šablonu pro integraci vašich základních zranění v dary. Díky soustavné praxi se z vašich darů stanou transpersonální síly siddhi, viz: GENOVÉ KLÍČE

Připojte se ke mně, abychom se společně postavili za Lásku.

Charles


 

Přihlaste se k odběru e-mailů ode mě – získáte můj nový e-book:

Klikněte zde a získejte zdarma e-book Praxe ticha a klidu pro budování síly přítomnosti

©2024 Dynamic Stillness, all rights reserved. | Web Design by HilltopMediaDesign.com
mautic is open source marketing automation