Join Our Mailing List
Stay up-to-date on
our course offerings

čeština

Prague 
(English - češtině)

Mistrovská třída 1
Otevřeno pro všechny

8-11 června 2023 (June 8-11)

Klikněte zde pro podrobnosti o kurzu

Klikněte zde pro registraci

E-mailové informace: charles@dynamicstillness.com


Sdílejte prosím tento dopis Pražské třídě se všemi studenty, které znáte a kteří se zúčastnili mých nedávných kurzů: Nedostal jsem e-mailový seznam studentů,takže je nemohu kontaktovat!
Děkuji, Charles


Grail Journey in Prague
Mistrovská třída Fulcrum

15 až 18 června 2023

Leták v češtině:

Cesta Grálu v Praze

Klikněte zde pro registraci

 

Nyní je naléhavé následovat Cestu Grálu - nejdůležitější ze tří mistrovských tříd.

Otevřeno pro praktikující, kteří chtějí posílit přítomnost a ztělesnit lásku prostřednictvím meditace a Doteku klidu (Stillness Touch).

Začněte šetřit peníze na tento důležitý kurz TEĎ

Cena: 18,500 Kč (750 EURO/750 USD)

50% áloha na registraci:

www.dynamicstillness.com/product/prazska-trida-gralu

Pošlete mi e-mail pro informace a registraci: charles@dynamicstillness.com


Velký rozhovor Zuzana Kozákova:
youtu.be/ybpA3T42NUY


Přepis rozhovoru:

Rozhovor pro Prahu

Připojte se k mému českému e-mailovému seznamu a já vám zdarma zašlu elektronickou knihu Cvičení Klidu:

Kliknutím abyste byli informováni o nové knize a českých mistrovských kurzech Stillness Touch

Stránka autora:
www.amazon.de/-/cs/Charles-Ridley/e/B001JRZUTY/ref=dp_byline_cont_pop_book_1

Pro objednání: TICHO A KLID


In English & Czech
Announcing the Prague Master Class 1
Open to Everyone

June 8-11, 2023


Grail Journey in Prague
This Is The Fulcrum Master Class

June 15-18, 2023

Our Times Urgent Call: Walk Your Grail Journey 

This Is My Most Important Master Class

Open to all practitioners who want to strengthen their presence & embody love by offering Stillness Touch

Cost: 18,500 CK  (750 EURO/750 USD)

Start saving your money NOW for this important class

Email me to Register: charles@dynamicstillness.com

Watch a Great Interview by Zuzana Kozákova:
youtu.be/ybpA3T42NUY

©2022 Dynamic Stillness, all rights reserved. | Web Design by HilltopMediaDesign.com
mautic is open source marketing automation