Join Our Mailing List
Stay up-to-date on
our course offerings

čeština

 

Cesta za grálem
Mistrovská třída Fulcrum
8 až 11 června 2023

 

 

 

Nyní je naléhavé jít po Stezce Grálu 
Toto je nejdůležitější ze tří mistrovských tříd

Otevřeno pro praktikující, kteří chtějí posílit přítomnost a ztělesnit lásku prostřednictvím meditace a Doteku klidu (Stillness Touch).

Začněte šetřit peníze na tento důležitý kurz TEĎ

Cena: 18,500 Kč (750 EURO/USD)
www.dynamicstillness.com/product/prazska-trida-gralu

Pošlete mi e-mail pro informace a registraci: charles@dynamicstillness.com

Moje nová kniha Stillness Touch Union of Body & Love vyjde v češtině v nakladatelství Dynamic Stillness Press 2023

Kliknutím získáte upozornění na mé mistrovské kurzy Czech Stillness Touch

Pro objednání:TICHO A KLID

Velký rozhovor Zuzany Kozákové:
 youtu.be/ybpA3T42NUY


Announcing the Grail Journey
The Fulcrum Master Class
(In English & Czech)

June 8-11, 2023

Our times are an urgent call to walk our Grail Journey 
Take This Most Important Master Class

Open to all practitioners who want to strengthen their presence and embody love while  offering Stillness Touch

Cost: 18,500 CK  (750 EURO/750 USD)

Start saving your money NOW for this important class

Email me to Register: charles@dynamicstillness.com

Watch a Great Interview by Zuzana Kozákové:
youtu.be/ybpA3T42NUY

©2022 Dynamic Stillness, all rights reserved. | Web Design by HilltopMediaDesign.com
mautic is open source marketing automation